7 mars
2024

Vi välkomnar Peab Asfalt som ny hyresgäst hos MB Fastigheter

Peab Asfalt kommer att hyra lokal i fastigheten på Nystrandsgatan 25.

De kommer att finnas i kontorsdelen av byggnaden med Swecon som närmsta granne.

Vi välkomnar Peab Asfalt och ser fram emot ett långt och gott samarbete.