Källsortering

Det finns möjlighet till källsortering av dina sopor i anslutning till våra fastigheter. Det krävs att alla tänker på att lägga soporna i avsedda behållare och du måste själv ansvara för att lämna miljöfarligt avfall och grovsopor till återvinningscentralen. Genom att sortera dina sopor väl, gör du det lättare att återvinna dem. Du bidrar också till att sådant som behöver tas omhand på ett säkert sätt får en korrekt hantering. Det är idag faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor.

Till kommunens återvinningscentraler kan du lämna grovsopor, trädgårdsavfall, farligt avfall, metallskrot samt mindre mängder byggavfall. Större förpackningar, exempelvis kartonger av wellpapp eller frigolit som inte ryms i kärlen i våra fastigheter tar också ofta återvinningscentralerna emot.

Vill du veta mer om sopsortering? www.eem.se/privat/atervinning/sorteringsguiden/