Värme & ventilation

Vi vill ge våra hyresgäster ett trivsamt inomhusklimat, med minsta möjliga miljöpåverkan.

I våra fastigheter strävar vi efter en temperatur mellan 19 och 21 grader under hela dygnet (riktvärden enligt socialstyrelsen är 20 grader).

För bästa möjliga inomhusklimat kontrollera detta innan eventuell felanmälan görs:

  • Kontrollera att alla element är fullt påskruvade, det vill säga ”moturs”.
  • För att få en bra spridning av värmen från elementen bör det vara fritt framför dem.
  • Tänk på att inte ha möbler eller tjocka gardiner framför elementen.
  • Kontrollera temperaturen med en termometer. Mätning skall göras 1 meter ovanför golvet och minst 1 meter från fönster.
  • Vid stora variationer i utomhustemperaturen bör man avvakta några dagar innan en felanmälan görs, särskilt i början och slutet av den kallare årstiden, eftersom det kan ta någon dag innan uppvärmningen har stabiliserats sig. Vid snabbare väderomslag hinner inte alltid fastighetens värmesystem med att ställa om till att producera mer värme och det kan därför upplevas som kallare än vad det faktiskt är.