Uthyrningspolicy

MB Fastigheter AB erbjuder boende med hyresrätt som boendeform. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde. Detta innebär att ingen ska utsättas för diskriminering.

Uthyrningspolicyn gäller för alla som söker bostad hos MB Fastigheter AB, både nya och interna sökanden. Vi utgår från behovet hos våra hyresgäster och fastigheter. Vi lägger stor vikt vid att få rätt kund till våra lediga lägenheter och till respektive fastighet. Med detta menar vi att lägenhetens storlek och utrustning ska passa den eller de personer som skall bo där. 

Vi har en regel för att undvika trångboddhet i boendet. Antalet personer som bor i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Därför gäller det nedanstående:

1 r o k, maximalt två personer
2 r o k, maximalt tre personer
3 r o k, maximalt fem personer
4 r o k, maximalt sex personer
5-8 r o k, maximalt åtta personer

Uthyrningspolicyns syfte är att samma regler gäller för alla bostadssökande och att reglerna därför ska vara så enkla som möjligt att tillämpa. Utgångspunkt för uthyrningspolicyn är en kombination av gällande lagstiftning och vår uttalade uppfattning.

Vi tillämpar inte kösystem och vi förbehåller oss rätten att välja hyresgäst. 

Du (sökande/medsökande) ska ha fyllt 18 år och personligen närvara på visningen av lägenheten.

Du ska ha en fast inkomst så att du kan betala din hyra. Inkomsten ska kunna styrkas med validerade intyg.

Har du inte tillräcklig inkomst godkänner vi borgensman i vissa av våra områden. Om du är studerande vill vi ha en kopia av antagningsbeskedet från högskola eller universitet.

Vi gör en rutinmässig kreditupplysning på alla blivande hyresgäster. Denna får inte visa på betalningsanmärkningar, skulder eller andra för boendet negativa referenser.

Positiva referenser från tidigare hyresvärdar stärker avsevärt dina chanser i urvalsprocessen.

Bedömningen av inkomsten som godtagbar grundas på Konsumentverkets riktlinjer där cirka 1/3 av inkomsten efter skatt bör kunna gå till bostadshyra.

Övrigt
Vid kontraktsskrivning ska sökande kunna uppvisa giltig legitimation. I samband med tecknande av hyresavtal ställer MB Fastigheter AB krav på en giltig hemförsäkring.

Välkommen med din ansökan