Tvättstuga

De flesta hyresgäster tvättar i våra fastigheters gemensamma utrymmen. För allas trevnad och en väl fungerande tvättstuga är det viktigt att vi hjälps åt att sköta dessa utrymmen, att vi städar efter oss och respekterar tvättiderna.

Efter varje tvättpass, ska tvättstugan tömmas. Det är varje hyresgästs skyldighet att städa tvättstugan, torka av maskiner och tömma filter. Lämna alltid tvättstugan såsom du själv vill att den ska se ut när du kommer dit.

Tvättstugorna är endast anpassade för att användas av våra hyresgäster. Det är ej tillåtet att upplåta tvättstugan för andra.