Störningsjour

Om du känner dig störd av en granne är det alltid bra att ta upp detta direkt med grannen. Om den kontakten inte leder till någon förbättring är det är viktigt att du anmäler störningen till oss, så vi kan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Enligt lag är alla boende i hyreshus skyldiga att iaktta ordning och skick inom fastigheten och se till så att man inte stör sina grannar. Man är som hyresgäst inte bara ansvarig för sig själv och sin familj, utan även för sina gäster. Skyldigheten att visa hänsyn till sina grannar gäller både dag-, kvälls-, och nattetid. Det gamla argumentet att man ”får hålla på fram till kl. 22.00” har för länge sedan upphört att gälla.

Om vi får ett klagomål eller en störningsrapport kontaktar vi den störande. Vid upprepade eller särskilt allvarliga störningar skickar vi ett varningsbrev. Om den störande, trots detta, inte upphör att störa, kan det leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Då kontoret är stängt ringer du istället jourbolaget. När du anmäler en störning måste du lämna namn och telefon. Anledningen till detta är att vi kan behöva nå dig för att få mer upplysningar. Vi lämnar dock aldrig ut uppgifter om vem som anmält en störning till den som stört.

Vill du anmäla en störning vardagar mellan kl. 16.00-07.00 och helgdagar, som inte kan vänta till nästkommande vardag, ringer Du Jourbilsgruppen på tel 010-33 33 255.

Om det är Du själv som orsakat en störning och Jourbilsgruppen gör ett hembesök, så kommer Du att debiteras utryckningen till full kostnad.