Hemförsäkring

Som hyresgäst är du själv ansvarig för ditt hem och det är viktigt att du har en giltig hemförsäkring. Utan hemförsäkring står du utan ekonomiskt skydd om du skulle bli utsatt för till exempel inbrott, skadegörelse, översvämning eller brand som kan leda till stora kostnader för dig. Som fastighetsägare har Mathias Brus Fastigheter AB fastighetsförsäkring, men den omfattar inte dina ägodelar.

De flesta hemförsäkringar täcker skador som sker i bostad och förrådsutrymmen till exempel vid brand, inbrott, vattenskada, överfall och rån. En hemförsäkring kan också ge bra skydd om till exempel din cykel skulle bli stulen eller om du skulle bli skadeståndsskyldig för att du genom oaktsamhet eller vårdslöshet råkat orsaka skada på fastigheten.

Prata med ditt försäkringsbolag om du vill veta mer.