Besiktning

Våra lägenheter besiktas alltid i samband med hyresgästbyten. Du får information när besiktningen skall ske i ett särskilt brev efter bekräftelsen av uppsägningen. Besiktningen sker för att du, den dag du eventuellt flyttar, inte ska bli skyldig till något som någon annan har orsakat. Det är också viktigt att man inte kommer överens med avflyttande hyresgäst om övertag av nycklar, innan avflyttningsbesiktningen är utförd. Vid slutbesiktningen ska bostaden (och eventuella förråd och balkong) vara tömda och väl städade.