El

Idag är i stort sett varje hem fullt med elektriska prylar och elinstallationer. Att det underlättar våra vardagsliv är nog de flesta överens om och mycket medvetna om. Men inte lika många tänker på att el också kan vara förenat med stor fara och brandrisk, om den inte hanteras på rätt sätt. Här får du några tips om vad du bör tänka på och hur du går till väga med det elektriska. Vill du veta mer är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad får du göra själv?

Enligt lagen är det tillåtet att utföra visst elektriskt arbete själv, förutsatt att du är säker på hur du ska gå till väga. Du får lov att:

 • byta proppsäkringar, strömbrytare, vägguttag och lamputtag.
 • montera skarvuttag, stickproppar, sladdströmbrytare, lampproppar, apparatuttag, lamphållare och dra förlängningssladdar.

Övriga installationer och utföranden måste utföras av behörig installatör. Tänk på att det alltid är bättre att kontakta en yrkeskunnig person om du känner dig det minsta osäker. Även när det gäller de saker du enligt lagen får göra själv. Ett arbete som görs fel på grund av okunskap är ett lagbrott och kan i värsta fall leda till stor skada för dig som person, din omgivning och din bostad.

Proppbyte

Att strömmen går kan ha flera orsaker, som överbelastning, kortslutning och elavbrott. Är felet externt finns det inget du kan göra åt saken. Men om strömmen försvinner i ett eller flera rum i din bostad är det förmodligen en säkring eller propp som gått. Det beror oftast på att du haft för många elektriska apparater igång samtidigt, vilket lett till överbelastning på elledningarna.

Så här gör du om ditt säkringsskåp har utbytbara säkringar:

 • Stäng av den elapparat du senast satte på.
 • Det finns två typer av säkringar proppar och snabbsäkringar. Kontroller vilken du har och läs hur du går tillväga.

Proppar

 • Kontrollera säkringarna, det vill säga propparna, i ditt säkringsskåp. Du ser att en propp är sönder om den färgade pricken eller ”ögat” som finns mitt i proppen har lossnat.
 • Om proppen är trasig, ta ur den och byt till en ny propp med samma styrka som den gamla. Vilken styrkan är ska du kunna läsa på både proppen och bottenplattan.
 • Om proppen är ordentligt isatt och det ändå inte fungerar bör du ta kontakt med oss om problemet.

Snabbsäkringar

 • Kontrollera säkringarna. Du ser att en säkring har gått, då en säkring har ”ramlat ner” eller slagit ifrån.
 • Bredvid elcentralen finns en tavla med information om vilken del av lägenheten som belastar en viss säkring. På så vis kan du lokalisera felet.
 • Om en automatsäkring har slagit ifrån går det att se var i lägenheten felet har uppstått. Prova med att stänga av den apparat som du senaste satte på och fäll tillbaka knappen.
 • Om jordfelsbrytaren har gått. Testa först att slå på den igen, för det kan ha varit en tillfällig störning. I annat fall – följ instruktionerna som står på tavlan och testa säkring för säkring.
 • Kontakta oss om du inte hittar orsaken till att jordfelsbrytaren eller en säkring slår av.