Inflyttning

Flyttanmälan

Gör en flyttanmälan i god tid före flytten, så att du säkert får din post till din nya adress. Enklast gör du din flyttanmälan på Svensk adressändrings hemsida, www.adressandring.se och på skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se

El abonnemang

När flyttdatumet närmar sig är det även dags att teckna ett nytt el abonnemang på din nya adress. Du betalar själv för den el du förbrukar i din bostad. I de flesta fall kan du göra ändringarna i god tid, vänd dig till dina telefon- och elbolag för information.

Eskilstuna Energi & miljö AB har telefon 016-710 23 00.

TV-box

TV-Box ingår i våra lägenheter. För att få en TV-Box, bli uppkopplad på bredbandet, felanmäla TV eller internet, eller andra frågor angående TV och internet, vänder du dig till Telenor, telefon 020-222 222.

Är du boende på Uttermarksgatan 1, vänder du dig till Telia, telefon 90 200.

Hemförsäkring

Se också över din hemförsäkring. Det är extra viktigt om du flyttar från ett mindre boende till ett större, eller tvärtom. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Se över lägenheten och nycklar

Kontrollera att lägenheten du flyttar in i är hel och ren. Om du är missnöjd med något ska du genast kontakta oss.
Testa brandvarnaren så att du vet att den fungerar. Om det inte finns någon brandvarnare, ta kontakt med oss så fort som möjligt. Enligt lag ska det finnas minst en brandvarnare i lägenheten, det är vår skyldighet som fastighetsägare.

Kontrollera att dina nycklar stämmer, att du har fått rätt antal och att de fungerar som de ska. Som hyresgäst ansvarar du för att lämna tillbaka samtliga nycklar den dag du flyttar ut ur lägenheten. Skulle du behöva fler nycklar till din lägenhet, kontaktar du oss. Om du tar emot nycklar till din nya bostad från den avflyttade hyresgästen, använd gärna nyckelkvittensen.

Meddela oss i god tid om du är intresserad av att hyra garage- eller parkeringsplats. Tveka inte heller att ta kontakt med oss gällande andra frågor om din nya bostad.

Hyra

Hyran betalas i förskott och erläggs senast sista vardagen före varje kalendermånads början.