Trångboddhet

Som bostadsbolag jobbar vi aktivt för en bra boendemiljö, där alla medlemmar i hushållet ska kunna få möjligheten till lugn och ro vid behov. Nedanstående riktlinjer gäller för samtliga hyresavtal.

Boende per lägenhet

  • 1 r o k, maximalt två personer
  • 2 r o k, maximalt tre personer
  • 3 r o k, maximalt fem personer
  • 4 r o k, maximalt sex personer
  • 5-8 r o k, maximalt åtta personer

Antal personer i hushållet ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, planlösning och utrustning. Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är ingen fast regel, undantag finns för föräldrar med många barn och när lägenheten är större än normalt. Dessa undantag bedöms från fall till fall. Kontraktsinnehavaren ska bo i lägenheten och vara folkbokförd på adressen.