22 april
2024

Vindsbrand Västra Storgatan 2A&B / Västergatan 7A&B

Under eftermiddagen har en brand pågått på vinden hörnet Västra Storgatan/Västergatan

Branden är nu släckt men det finns fortfarande rök i trapphusen som behöver vädras ut. Förhoppningsvis kommer hyresgästerna kunna återvända till lägenheterna under kvällen. Hemsidan uppdateras så snart vi vet mer.