20 november
2023

Vad som kommer att ske denna vecka i brandfastigheten

För att kunna bilda sig en uppfattning om skadeläget efter branden påbörjas besiktningarna i fastigheten tisdag 21/11.

Besiktningarna innebär att brand och rökskador undersöks. Det kommer även utföras mätningar gällande fukt och vattenskador.

Det finns fortfarande lösöre kvar i lägenheterna och evakueringen av hyresgästernas lösöre pågår fortfarande.

Det pågående arbetet med att sätta upp ett väderskydd runt fastigheten beräknas bli klart denna vecka.

Då stora delar av taket förstördes i branden är nästa steg att upphandla ett nytt tak för att sedan sätta igång med återuppbyggnaden.