15 november
2023

Lägesuppdaterig Eskilsgatan/Malmgatan

Det är nu en vecka sedan den förödande branden på Eskilsgatan/Malmgatan och arbetet kring fastigheten pågår för fullt. Nedan sammanfattas hur nuläget ser ut och vad som händer under denna vecka.

Den tekniska utredningen kring branden och brandförloppet pågår fortfarande.

För att säkra byggnaden från väder och vind håller ett väderskydd i form av en ställning på att sättas upp. Eftersom stora delar av taket blev skadat och förstört av branden är det viktigt att detta väderskydd kommer på plats.

Vissa delar av fastigheten har omfattande vattenskador som uppkommit i samband med släckningsarbetet.

Saneringsarbetet som påbörjades i måndags pågår fortfarande. Hyresgästernas lösöre gås igenom och tas om hand.

Målsättningen är att lokalhyresgästerna ska få tillträde till sina lokaler så snart fastigheten är säker och besiktigad. Dock gäller detta inte Pizzeria La Luna då denna lokal är drabbad av omfattande vattenskador.