Hyresinbetalning

En hyresvärds främsta uppgift är att ge god service och ett tryggt boende. För att detta skall kunna skötas på ett bra sätt är man beroende av att hyresgästerna betalar hyran, och att den betalas i tid.

När skall hyran vara betalad?

Vi skickar varje kvartal ut inbetalningsavier för 3 månader åt gången. Du måste betala in hyran i förskott senast den sista vardagen månaden innan. Detta innebär exempelvis att hyran för februari måste vara inbetalad den sista januari. Om det dröjer mer än en vecka efter förfallodagen säger lagen att hyresrätten är förverkad och då kan vi säga upp hyresavtalet.

Tänk på att banken behöver 2 bankdagar för överföring av pengarna. Har Du satt inbetalningsdag till den sista i månaden, så är hyran oss inte tillhanda förrän tidigast
2-3 dagar in på ny månad!

Vid sen eller utebliven betalning av hyran

Tänk på att hyran är den viktigaste räkningen man har eftersom man måste säkerställa att få behålla sin bostad, som är en trygghet. Att betala hyran för sent är en form av misskötsamhet och man riskerar att hyreskontraktet sägs upp. Detta innebär i sin tur svårigheter att kunna hyra lägenhet hos annan hyresvärd. De sociala myndigheterna kontaktas samt juridiskt ombud i enlighet med hyreslagen, i samband med uppsägningen.

Om du som hyresgäst skulle få problem med att betala hyran så är det mycket viktigt att du kontaktar oss omedelbart. Även om du inte har fått någon hyresavi så är du skyldig att betala din hyra. Tyvärr förekommer det ibland att hyresgäster blir uppsagda på grund av obetalad hyra eller upprepade förseningar av hyresinbetalningen.