Fastighetsjour

Inträffar något akut i Din lägenhet eller i fastigheten vardagar mellan kl. 16.00-07.00 och helgdagar, som inte kan vänta till nästkommande vardag, ringer Du Jourbilsgruppen på telefonnummer 010-33 33 255.

Tänk på att om Du ringer ut fastighetsjouren om avloppsstopp, strömlöst i lägenheten,
eller andra fel som Du själv orsakat, men som måste åtgärdas akut, kommer detta att
faktureras Dig till full kostnad.