Snö- och halkbekämpning

Vi följer väderleksprognoser och snöröjer samt halkbekämpar så fort det behövs. Är snötäcket under 5 cm krävs normalt ingen snöröjning. Vi snöröjer entréer, gångar och cykelvägar, trottoarer samt tillfartsvägar.

Parkeringsplatser snöröjs av respektive hyresgäst. Detsamma gäller framför garageportar, där det ofta uppstår en vall på grund av att plogbilarna måste hålla ett visst säkerhetsavstånd.

När det vid ett och samma tillfälle har fallit stora mängder snö kan det naturligtvis ta en stund innan samtliga ytor kunnat snöröjas. Vi ber om överseende med detta och försäkrar att vi alltid gör vårt bästa för att snöröjningen skall ske så snabbt och smidigt som möjligt.