Uppsägning

Du måste säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt och vara hyresvärden tillhanda senast den sista i månaden. Uppsägningstiden är 3 månader vilket innebär att avflyttning kommer att ske tidigast till det månadsskifte som inträffar 3 månader efter att uppsägningen kommit in till oss. För information om dina villkor, se ditt hyreskontrakt.

Tänk på att du också måste säga upp eventuell garage- eller parkeringsplats.

Exempel
Om du t ex säger upp lägenheten den 24 april så gäller uppsägningen från 1 maj och 3 månader framåt, således blir avflyttningsdagen 1 augusti, senast kl 12.00 (eller första vardagen i ny månad).

Efter att du har gjort din uppsägning, kommer du att få en bekräftelse. Där framgår det bland annat var du ska lämna nycklar och vad som gäller angående besiktning av lägenheten.