22 april
2024

Hyresgäster på Västra Storgatan / Västergatan kan återvända till sina lägenheter

Nu har all rök vädrats ut och samtliga hyresgäster kan återvända till sina hem.

Vi är alla glada och lättade att eftermiddagens brand är släckt och att boende nu komma hem igen.

Vindsbranden i fastigheten Nornan 7 startade på vinden på Västra Storgatan 2A. Även om branden är släckt så kommer brandmän vara kvar några timmar till för övervakning. Fastigheten kommer också bevakas extra under natten.

Saneringsarbetet av det berörda trapphuset sätter igång omgående och vinden vid Västra Storgatan 2A kommer tillsvidare att vara avspärrad.

Dessvärre har branden gjort att det inte är möjligt att titta på TV. Prognos för när detta fungerar igen är i nuläget oklar.

Vi uppdaterar fortfarande hemsidan med eventuell information.