10 november
2023

Genomgång av lösöre tillsammans med OCAB och försäkringsbolag

Fr.o.m måndag (13/11) kommer OCAB tillsammans med representant för de försäkringsbolag som hyresgästerna har att gå igenom lösöret i respektive lägenhet.


Arbetet kommer ta tid då det är många lägenheter som ska gås igenom.
OCAB kommer ha kontakt med respektive hyresgäst och ge mer information till de berörda hyresgästerna om var och när lösöret kan återfås.