17 november
2023

Försenad tillbakaflytt för lokalhyresgäster

Dessvärre kommer inte lokalhyresgästerna på Eskilsgatan få tillträde v.47 som tidigare förmedlats.


Fastigheten har ännu inte blivit besiktad, därmed vet vi inte hur skicket är på fastigheten. De berörda lokalhyresgästerna kommer hållas informerade fortlöpande.