13 november
2023

Det fortsatta arbetet på Eskilsgatan/Malmgatan

Under helgen har arbetet med att bygga ställning kring fastigheten fortgått. När ställningen är på plats kommer ett väderskydd att sättas upp.

För att säkerställa viktiga funktioner i fastigheten kommer elektriker och VVS firmor att påbörja arbetet med detta på plats.

Under veckan kommer försäkringsbolagen tillsammans med OCAB att gå igenom lösöret i respektive lägenhet.