5 juni
2024

Brand i källarföråd Västra Storgatan

Under tisdagskvällen hade vi ytterligare en brand i fastigheten på Västra Storgatan, lyckligtvis i mindre skala.

Vi har redan påbörjat arbetet med ett utökat skalskydd i form av cylinderbyte till entrédörrarna, kameraövervakning, grind till portalen samt utökad bevakning av fastigheten.

Vi ber samtliga hyresgäster att inte släppa in obehöriga, ställa upp dörrar samt vara uppmärksamma.