8 november
2023

Brand Eskilsgatan / Malmgatan

Till följd av den brand som pågått i fastigheten under natten till onsdagen är denna avspärrad för alla boende och affärsinnehavare. Detta innebär att all tillgång till bostäder och lokaler är stoppad för närvarande. Information uppdateras kontinuerligt.

Det har upprättats en återsamlingsplats på Strigeln för boende i fastigheten.

Alla drabbade uppmanas att omgående kontakta sina försäkringsbolag.

De hyresgäster som önskar har möjlighet att träffa POSUM (psykiskt och socialt omhändertagande) fram till kl 12.00 idag på Strigeln. Därefter finns de att nå på nummer 016-7101001 fram till kl 21.00 ikväll. Imorgon torsdag når man POSUM på telefon mellan 08.00-21.00

Vissa av lägenheterna i den brandskadade fastigheten har börjat tömmas på lösöre. Lösöret kommer att märkas upp och finnas i OCAB:s lokaler. Fastighetsägaren har nära kontakt med restvärdesledaren och hemsidan uppdateras så snart ny information kommer angående de boendes tillhörigheter.

Hyresgästerna på Eskilsgatan 9 samt 7a och b kommer få tillträde till sina lägenheter under följande tider:

Kl 15.00- Eskilsgatan 9

Kl 15.30- Eskilsgatan 7b

Kl 16.00- Eskilsgatan 7a

Tillträde sker tillsammans med polis och restvärdesledaren. Det är enbart en hyresgäst per hushåll som får tillträde. Endast nödvändiga tillhörigheter får hämtas från lägenheten.

Boende på Malmgatan kommer under kvällen kunna återflytta, detta sker så snart avspärrningarna släppt. Vi återkommer med tid för detta.

Hyresgästerna på Malmgatan 5 kan nu återvända till sina lägenheter.